Styrelsen med Funktionärer 2021

 

Ordf. Jörgen Damm, Gibbehult 1A 590 39 Kisa

Tel 0494-10229, 070-519 70 30   fammdamm@hotmail.com

 

Vice Ordf. Bo Örjestam Tel 070-31 60 381

 

Sekr. Britta Hedekäll, Stjärnorp Åbyfallet 590 78 Vreta Kloster

Tel 013-61121, 070-641 82 87    bockfallans@telia.com

 

Kassör. Owe Andersson Hammarskog 2 590 16 Boxholm

Tel 070-590 26 86                     hammarskog@gmail.com

 

Styrelseledamöter:

Bo Örjestam      Tel 070-31 60 381

Peter Karlsson    Tel 076-88 20 270  pekarlsson.mjolby@wasadata.net

Magnus Pettersson Tel 070-6605121 esplund.a@hotmail.com

Mats Gustavsson   Tel 070-36 20 231

Maria Anspach    Tel 073-04 114 17  maria_anspach@hotmail.com

 

Suppleanter:

Jens Högberg

Christer Svensson mob 0706712038 christer.sv@telia.com

Örjan Kjell

Robin Allard

 

Revisorer:

Ordinarie: Nils Erik Nilsson, Jens Andersson

Victor Nilsson

 

Lokalt avelsråd: Peter Karlsson

Kontaktman SKK: Sekreteraren

Utbildningsansvarig: Bo Örjestam

IT ansvarig: Sekreteraren

Webbansvarig: Maria Anspach

 

Valberdningen:

Bengt Mellström, sammankallande

Lennart Karlsson & Jonas Hellström