Styrelsen

Östergötlands läns Dreverklubb styrelse 2023

Ordförande

Jörgen Damm

Adress: Gibbehult 1A 590 39 Kisa

Telefon: 0494-10229, 070-519 70 30

Sekreterare

Maria Anspach

Adress: Hagagatan 3 598 73 Gullringen

Email: anspach.maria88@gmail.com

Telefon: 073-041 14 17

Vice Ordförande

Bo Örjestam

Adress: Herrestad Klockargården 1 583 91 Vikingstad

Email: bo.orjestam@tekniskaverken.se

Telefon: 070-316 03 81

Kassör

Örjan Kjell

Adress: Dalagatan 11 595 70 Boxholm

Email: hansen7373@live.se

Telefon: 070-214 66 04

Styrelseledamot

Peter Karlsson

Adress: Kummelby Solbacken 1 595 93 Mjölby

Email: pekarlsson.mjolby@wasadata.net

Telefon: 076-882 02 70

Styrelseledamot

Maria Anspach

Adress: Hagagatan 3 598 73 Gullringen

Email: anspach.maria88@gmail.com

Telefon: 073-041 14 17

Styrelseledamot

Mats Gustavsson

Adress: Sankta Marias väg 243 612 93 Finspång 

Email: 

Telefon: 070-362 02 31

Styrelseledamot

Jens Högberg

Adress: Varpvägen 1 611 57 Nyköping

Email: jenshgberg@gmail.com

Telefon: 070-836 83 48

Styrelseledamot

Örjan Kjell

Adress: Dalagatan 11 595 70 Boxholm

Email: hansen7373@live.se

Telefon: 070-214 66 04

Styrelseledamot

Christer Svensson

Adress: Klosterledsgatan 44 592 32 Vadstena

Email: christer.sv@telia.com

Telefon: 070-671 20 38

Suppleant

Lukas Karlsson

Adress: Hosum Fridhem 1 615 91 Valdemarsvik

Email: volvolukas@hotmail.com

Telefon: 073-652 06 46

Suppleant

Robin Allard

Adress: Sankta Marias väg 136

Email: allard_robin@hotmail.com

Telefon: 073-039 33 27

Suppleant

Mikael Jonsson

Adress: Södra Storängsvägen 64 B 612 43 Finspång

Email: mickejonsson1@telia.com

Telefon: 070-659 85 30

Avelsråd

Peter Karlsson

Adress: Kummelby Solbacken 1 595 93 Mjölby

Email: pekarlsson.mjolby@wasadata.net

Telefon: 076-882 02 70

Suppleant

Sebastian Furubrink

Adress: Ödesjöhult 1 575 99 Bruzaholm 

Email: furan1998@outlook.com

Telefon: 070-547 51 10

Revisorer

Ordninare

Nils Erik Nilsson

Jens Andersson

suppleant Victor Nilsson

Valberedningen

Bengt Mellström sammankallande

Lennart Karlsson

Magnus Petersson

Webbansvarig

Maria Anspach

IT ansvarig

Sekreterare

Kontaktman SKK

Sekreterare

Utbildningsansvarig

Bo Örjestam

unsplash