Brånshults VP

Brånshults Kennel Vandringspris

Bestämmelser för Hans och Lisbeth Anderssons vandringspris för Tjällmoprovet

Uppsatt pris                 

Priset är uppsatt 1997-02-26 och består av en tenntallrik och ett album.

Berättigade                  

Samtliga hundar som startar på Tjällmoprovet.

Regler                          

För inteckning i priset krävs att hunden korats till provets bästa hund. För att erövra priset för alltid gäller följande ordning:

Alternativ 1. Vandringspriset tilldelas ägaren till den hund som lyckats erövra tre inteckningar.

Alternativ 2. Vandringspriset tilldelas den hundägare som lyckats    erövra tre inteckningar med flera hundar.

När någon lyckats erövra vandringspriset kommer donatorerna att   sätta upp ett nytt vandringspris.

Albumet är ständigt vandrande.

I albumet skall årligen införas ett foto av provets bästa hund. I anslutning till fotot skall hundens namn och registreringsnummer skrivas in samt det pris med poäng som hunden tilldelats. Hundägaren skall så snart provet är avslutat skicka ett foto av hunden till Östergötlands Dreverklubbs sekreterare.

Albumet

För införandet av foto med text enligt ovan svarar ÖDK:s styrelse.

Jury                              

Juryn skall bestå av styrelsen eller det kollegium som korar provets bästa hund.

Utdelning av vandringspriset:

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmötesfest.

Ervasteby Motala 1997-02-26

Hans Andersson           Lisbeth Andersson

unsplash