ÖDK VP

Östergötlands Dreverklubbs vandringspris till bästa Allroundhund tenntallriken

Startberättigade

Samtliga dreverhundar, tillhöriga medlemmar i Östergötlands Dreverklubb som tilldelats minst fyra egenskapspoäng i momenten lydnad och samarbete.

Regler

Vandringspriset skall tilldelas den ägare vars hund erövrat priser enligt följande

- Priser på olika djurslag samma provdag skall väga tyngst.

- Därefter priser erövrade under två olika prov.

- Slutligen priser erövrade på tre eller flera prov.

Poängen beräknas endast på hunds bästa prestation under året. Varje djurslag ingående i priset får endast räknas en gång per provtillfälle. Poängtabellen nedan skall användas.

Varje hund som skall tillgodoräkna sig starter utanför egen klubbs verksamhetsområde skall hundägare meddela vilka priser hunden erövrat och vilka prov den deltagit i.

Detta skall ske senast en vecka efter årsskiftet till sekreteraren i Östergötlands Dreverklubb.

Priset är ständigt vandrande.

Jury

Östergötlands Dreverklubbs styrelse, där ordföranden har utslagsröst

Gravering av priset

Ingravering skall ske genom ÖDK:s försorg.

Utdelning av priset

Vandringspriset utdelas i samband med ÖDK:S årsmöte.

Poängtabell:


Djurslag.     1 pris   2 pris

Hare.           15p     10p

Räv              12p      8p

Rådjur          9p       6p

Hjort            9p       6p


Tre djurslag 20p

Två förstapris 15p

Ett första och ett andra 10p

Två andrapris 8p

Tilläggspoäng för olika vilslag och priser vid samma provtillfälle (provdag)Djurslagskombinationer med som innehåller 3:or ger inga prispoäng för 3:an men är godkända för erövringen av priset


unsplash