SDK VP

Svenska Dreverklubbens VP

Bestämmelser för Svenska Dreverklubbens vandringspris till Linköpingsprovets bästa hund

Uppsatt pris

Priset är uppsatt 2004-06-19 och består av en tennstop.

Berättigade                  

Samtliga hundar som startar på Linköpingsprovet.

Regler                          

För inteckning i priset krävs att hunden korats till provets bästa hund.                  

SDK:s poängberäkningstabell skall användas.

Vandringspriset erövras efter tre inteckningar av samma hund.

Jury

Juryn skall bestå av Östergötlands DK:s styrelse.

Utdelning av vandringspriset                 

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmöte.

Östergötland  2004-10-21

Styrelsen

unsplash