Oktober -23

Drevprov Oktober


WALLELYCKAN HERO SE44352/2021 H

e J SEUCH Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017

u SEJCH SEUCH Bergmossens Qimmie SE42546/2015

Äg: Jonas Nyholm, Alfta.
26/10. Domare: Nils-erik Nilsson. Hunden har ett drev under provdagen som går till pris och drevdjuret passerar domarlaget vid ett tillfälle med hunden 1,5 min efter, där visar han ett spårnoga drevsätt, drevdjuret buktar trångt vid flera tillfällen, en kortare tappt vid fårstängsel, han lyckas passera "stänget" flera gånger utan hjälp. En trevlig unghund med utmärkt jaktlust. Rå 91(8), Rå 17(13)
EP: 4 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 4 - 2 - 2 = 31 DFK: 9 SFK: 110 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

unsplash