JDK VP

Jönköpings Läns DK:s Vandringspris

Bestämmelser för Jönköpings läns DK:s vandringspris

Uppsatt pris                 

Priset är uppsatt under 50-årsjubileet 2004-06-19 och består av en tenntallrik.

Berättigade

Samtliga avelshundar vars ägare är medlemmar i Östergötlands DK.

Regler                          

För inteckning i priset krävs att avelshunden och minst 2 och maximalt 4 avkommor startar på något av ÖDK:s drevprov.

Endast ett resultat per individ och år får räknas.

Priset tilldelas avelshundens ägare.

Vid poängberäkning skall SDK:s tabell för Drever-SM användas.

Vandringspriset erövras efter tre inteckningar av samma avelshund.

Jury

Juryn skall bestå av Östergötlands DK:s styrelse.

Gravering av priset      

Ombesörjes av Östergötlands DK. Endast hundens namn och registreringsnummer skall graveras.

Utdelning av vandringspriset                 

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmötesfest.

unsplash