Tjällmoprovet-21

Tjällmoprovet 2021-12-01-2021-12-09

AKILLES SE41032/2020 H e SEJCH SEVCH SEUCH BERGMOSSENS QUBIK SE42548/2015 u J VILTSTIGENS FLISA SE48263/2017 Äg: Peter Norberg, FINSPÅNG.
03/12. Domare: BRITTA HEDEKÄLL. Väcker en längre tid på klövspår men får aldrig riktigt grepp på spåret. Återkommer o söker ut åt annat håll. Ett par väckskall innnan ordentligt upptag. Drevet tar en ordentlig sväng, hunden hörs mkt bra, innan det vänder tillbaka. Har korta ej noterbara tappter. Vid full tid lyckas vi få en hjorthind rakt på oss o hunden kommer ca 1 min efter. Föraren plockra av honom under fullt drev på spåret. Hj 83
EP: 3 - 3 - 2 - 3 - 5 - 4 - 3 - 2 - 2 = 27 DFK: 6.5 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Hj

BERGMOSSENS TILDA SE18919/2018 T e J SKÅNSTORPGÅRDENS MACALLAN S25806/2009 u J BERGMOSSENS LISA SE32682/2012 Äg: Torbjörn Johansson, Tranås.
02/12. Domare: MATS GUSTAFSSON. Släpp 1. Upptag på get o kid som drivs till full tid utan noterbara tappter. Rådjuren ses vid upprepade tillfällen. Tiken kopplas på löpan vid full tid. Kommer även o hälsar på husse under drevets gång. Släpp 2. Åter upptag på rå som går till full tid utan noterbara tappter. Även här ses rådjuren vid upprepade tillfällen. Tiken kommer o hälsar på husse under drevet. Blåses in efter full tid på kortare avstånd o provet avslutas. Rå 90, Rå 115
EP: 3 - 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 = 32 DFK: 8.2 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BERGMOSSENS TROJA SE18920/2018 T e J SKÅNSTORPGÅRDENS MACALLAN S25806/2009 u J BERGMOSSENS LISA SE32682/2012 Äg: Sebastian Furubrink, ydre.
07/12. Domare: NILS-ERIK NILSSON. I båda släppen tar tiken an nattslag med enstaka väckskall fram till upptag. Hon har mycket bra drevarbete med ej noterbara tappter under provdagen. Enstaka väckskall vid dom korta tappter som hon har i båda dreven. Vid full tid i släpp 2 passerar 2 Rådjur domarlaget och tiken inkallas från drevlöpan. Ingen egen återgång men har bra samarbete vid sök. Pejl använd under dagen. Rå 100, Rå 90
EP: 4 - 3 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 34 DFK: 6.5 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

HAGASKALLETS ABBIE SE32821/2017 T e SEJCH SEUCH ACKERS SNIFF SE17669/2014 u SEUCH SEJCH DOVERDALENS YNDRA SE58538/2013 Äg: Mikael Hidsjö, Gullringen.
09/12. Domare: JÖRGEN DAMM. Tiken har under dagen ett prisvärt drev som går i två repriser till full tid. Har för dagen svårt att driva i den torra kalla snön. Hon har ett lugnt drevsätt. Rå 91, Rå 0
EP: 3 - 3 - 2 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 4 = 26 DFK: 7 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

HAGASKALLETS CENTA SE26973/2020 T e J DREVER TASSENS WALLE SE20521/2018 u J SEUCH HAGASKALLETS ABBIE SE32821/2017 Äg: Mikael Hidsjö, Gullringen.
09/12. Domare: NILS-ERIK NILSSON. Ung drevertik som har ett utmärkt drevsätt, bra sök direkt efter släpp och tar an nattslag med måttliga väckskall, reser rå som hon driver med få ej noterbara tappter. Nyanserar mycket bra under drevet. Drevdjuret sträcker ut strax före full tid, tiken inkallas från tappt och provet avslutas. En trevlig ungtik med utmärkt jaktlust. Pejl använd (utan behov) under dagen. Rå 93
EP: 3 - 3 - 4 - 5 - 4 - 4 - 5 - 2 - 3 = 33 DFK: 7.5 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

HAGASKALLETS CIA SE26977/2020 T e J DREVER TASSENS WALLE SE20521/2018 u J SEUCH HAGASKALLETS ABBIE SE32821/2017 Äg: Thomas Ekberg, Tjällmo.
03/12. Domare: DANIEL RAGNEHED. Släpp1. Får slag omgående och väcker måttligt så kommer ett upptag. Ett drev som går i normala bukter till fulltid utan några noterbara tappter. Rå synligt och avspårat flera gånger med Cia ca 1-2min efter. Ropas in på drev från ett kortare avstånd. Släpp2. Efter ett par sökrundor får Cia slag och ett upptag på hjort. Hjort avspårat och synligt vid koppling då Cia är ca 30sek efter. Ett drev som stundtals gick i snäva bukter för att sedan bukta i lite större område. Kopplas på löpan. Rå 95, Hj 93
EP: 3 - 3 - 4 - 5 - 3 - 4 - 4 - 3 - 3 = 32 DFK: 8.5 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hj

HALLSTAFORSENS CILLA X SE22066/2020 T e J SEUCH BÄCKSKOGENS TRÄFF SE43098/2015 u J SEUCH HALLSTAFORSENS TILDE VII SE22050/2016 Äg: Richard Fransson, Ödeshög.
09/12. Domare: OWE ANDERSSON. Släpp1 Upptag på hare som tiken driver får tappt vid väg släpper och tar löpan tillbaks och kopplas ger kontakt skall på tillbaka vägen hare avspårad Släpp2 Upptag på rå som tiken driver i normala bukter utan några tappter till full tid rå avspårat Hare 34, Rå 92
EP: 2(1) - 3 - 2 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4 - 2 = 28 DFK: 5 DFT: 5 SFK: 80 SFT: 70 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 3 Hare, 1 Rå

HALLSTAFORSENS XERXEZ VIII SE30144/2017 H e J SEUCH VÄTTERVINDENS STISSE S58749/2009 u J SEUCH HALLSTAFORSENS CAJZA IV S58051/2009 Äg: David Johansson, Rimforsa.
05/12. Domare: HÅKAN HEDEKÄLL. Släpp 1. Hunden söker ut bra och hittar slag efter några minuter. Väcker före upptaget och drevet går snabbt ur skall. Jakten tonar in i en annan del av såten och kan följas hyggligt trotts att hundens skall bär dåligt, grov skallgivning och entaktad. Drevet går ur marken men tonar igen och hunden kopplas på drev då full tid uppnåtts. Hjort avspårad. Släpp 2. Hunden söker ut normalt, finner slag Väcker måttligt före upptag. Reser råget som han visar upp vid två tillfällen avstånd 1-2 minuter bakom. Drevet går ur såten men buktar bra inom hörhåll. Drevet går ut mot en väg där hunden verkar bli stillastående. En oro infinner sig och teamet skyndar till platsen. Tyvärr hade hunden kopplats av jaktarrendatorn till marken hunden befann sig på. Släpp 3. Hunden släpps i nytt område men finner inga slag att arbeta med. Hunden blöder runt pungen vilket kan vara orsaken till att jaktlusten försämrats. Provet avbryts och hunden kopplas 14,35. I drev 2 var skallintensiteten något högre ca 80 Hj 106(18), Rå 46
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 5 - 3 - 2(1) - 3 - 3 = 29 DFK: 8 SFK: 60 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Hj, 3 Rå

HALLSTAFORSENS YZTER VIII SE30145/2017 H e J SEUCH VÄTTERVINDENS STISSE S58749/2009 u J SEUCH HALLSTAFORSENS CAJZA IV S58051/2009 Äg: Robert Svensson, Rimforsa.
07/12. Domare: BENGT MELLSTRÖM. Släpp 1. Söker ut dåligt innan upptag. Drevet buktar mkt trångt ca 1 tim. Rå synligt flera ggr med hunden ca 1 min efter. Går sedan på långskjuts o vi tappar kontakten. Hunden släpper på ca 2 km o kommer sina spår tillbaka. Släpp 2. Rikliga väckskall innan upptag på rå somgår till full tid. Rå synligt flera ggr i drevet. Släpp 3. Väcker rikligt men får inte upp. Släpp 4. Upptag på avspårat rå som drivs i trånga bukter i ca 70 min. Rå 75, Rå 102, Rå 65
EP: 2(1) - 3 - 2 - 5 - 5 - 4 - 4 - 5 - 2 = 32 DFK: 7.7 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå, 2 Rå

HÄRADS DUMLE SE23070/2020 H e J DOVERDALENS YMER SE58534/2013 u J KULLAJÄGARNS LIRA SE40420/2014 Äg: Sebastian Furubrink, ydre.
08/12. Domare: OWE ANDERSSON. Släpp 1 Hunden går och väcker men det kommer inget upptag så hunden kopplas och vi byter område. Släpp 2 Upptag på rå som drar ut för att sedan bukta väldigt trångt till full tid. Rå synligt hunden ca 1min efter. Ej noterbara tappter förekommer. Hunden kopplas på löpan Släpp 3 Upptag på rå som går i vida bukter till full tid. Ej noterbara tappter finns. Hunden kopplas på löpan. Rå synligt Rå 94, Rå 126
EP: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 2 - 4 - 2 - 2 = 28 DFK: 7 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SKOTTATORPETS LEJJA SE19081/2019 T e SEJCH BERGMOSSENS ORYX SE22492/2014 u J FRILJUSETS BEA II SE43687/2012 Äg: Mattias Asklöf, Kisa.
04/12. Domare: BO ÖRJESTAM. En tik som för dagen vill driva hare. -7,lite snö o mkt rimfrost blir i tuffaste laget. Har 3 på benen men har svårt att hålla dem i gång. Släpp 2. Ett rådrev till full tid i snäva bukter.Släpper o återvänder till föraren. Släpp 3. Ett rådrev som till en början buktar bra men sträcker sedan rakt ut över en bredare å o får återhämtas. Drevdjuren synliga i samtliga drev. En trevlig tik med fart o utm jaktlut. Hare 23(13), Rå 99(11), Rå 23, Rå 49
EP: 3 - 3 - 5 - 3 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 = 33 DFK: 8.5 DFT: 8 SFK: 100 SFT: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

SVANSTIPPENS AKILLES SE36967/2019 H e SEJCH FRILJUSETS BELLMANN SE43688/2012 u J DOVERDALENS ÖNJA SE57611/2016 Äg: Roger Ströberg, Finspång.
06/12. Domare: MATS GUSTAFSSON. Släpp 1. Rådrev till full tid med många ej noterbara tappter. Rå synligt. Kopplas på drevlöpan på kortare avstånd. Släpp 1. Åter ett upptag på rå som hunden driver till ett andra pris. När rådjuret passerar hussse väljer hunden att bryta o vill ej jaga mer. Går sedan lös tills losstiden uppnås, kopplas. Denna dag var mkt kall, -13, torr snö med dåliga vittringsförhållanden. Rå 120, Rå 75
EP: 3 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 30 DFK: 8 SFK: 100 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

VILTSTIGENS ENZO SE40026/2016 H e J SKÅNSTORPGÅRDENS MACALLAN S25806/2009 u SEJCH SEUCH RIVER RACE JULIE SE38656/2014 Äg: Jörgen Damm , Kisa.
03/12. Domare: ÖRJAN KÄLL. Säpp 1. Får slag efter 3 sökrundor o kontakt med hundföraren. Reser ett ensamt rå som buktar ganska trångt i 70min, ser rå efter 20min med hunden 1min 30sekunder efter. Rå blir stött av andra jägare som hämtar en älghund i skogen., Blir en sväng rakt ut som vi kan hänga på och hör hunden bra på 1 km avstånd. Ej noterbara tappter. Hunden släpper självmant efter 110min och tar sin löpa tillbaka till hundföraren, en bit över 1km återgång. Släpp 2. Upptag på rå som buktar bra. Hunden får en tappt på 10min efter 70min som den reder ut, han jagar totalt i 105min. Hunden kopplas på löpan. Rå 110, Rå 105(10)
EP: 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 4 - 4 - 5 - 3 = 37 DFK: 6.2 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

unsplash