Åke&Gunn-Britt VP

Åke & Gunn-Britt Anderssons Vandringspris

Bestämmelser för Åke och Gun-Britt Anderssons vandringspris

Priset är uppsatt 2000-10-30 och består av en silverbägare

 

Berättigade

Samtliga drevrar tillhörande medlemmar i Östergötlands DK som under verksamhets(kalender)året startat på viltspår- och drevprov.

Regler

För inteckning i priset krävs att hunden uppnått högsta sammanlagda poäng enligt nedanstående tabeller och beräkningsgrunder.

Hunden skall ha startat på minst två drevprov och erövrat förstapris vid samtliga.

Meriter räknas även från starter utanför egen lokalklubbs verksamhetsområde.

Aktuella provresultat skall vara styrelsen tillhanda senast under andra veckan i januari.

Vandringspriset erövras för alltid efter tre inteckningar av samma hund.

Poängberäkning

Poängen räknas först ut för varje provform (viltspår, resp. drevprov) på samtliga gjorda starter under verksamhetsåret. Medelpoängen för respektive provform multipliceras med 3, dock inte högre siffra än det antal prov som hunden startat på.

Vid drevprov ges koeff. poäng till drevtider mellan tid för andra- till förstapris. Till prispoäng plus koeff poäng enligt nedan adderas hundens egenskapspoäng. Så kallade byggbara andrapris som kan bli ettor, räknas som tvåor med tillägg för koeff, poäng. Hund som ej erövrat lägst tredjepris, får inte tillgodoräkna sig sina egenskapspoäng. Hund som har dömts till S eller fått priset sänkt för att den inte uppnått krav enligt gällande drevprovsregler för att få tilldelas förstapris, får ej koeff, minuter utöver erhållna prispoäng i de prisvärda drev där sänkning skett. Slutpoängen är summan av medelpoäng från viltspår- och drevprov.

                                                   Drevprov                                                                                        Viltspårprov

Djurslag

Pris

Koeff för drev mellan 61 - 89 min


1 Ökl

30 pI

II

III


2 Ökl

15 pHare

24 p

12 p

6 p

0,3 p


3 Ökl

7,5 p

Räv

18 p

9 p

4,5 p

0,2 p


GK anl

5 p

Rådjur

16 p

8 p

4 p

0,2 p


Hp

5 p

Jury

Juryn skall bestå av Östergötlands DK: s styrelse.

Gravering av priset

Ombesörjes av Östergötlands DK. Årtal, hundens namn och registreringsnummer skall graveras.

Utdelning av vandringspriset:                

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmötesfest.

Östergötland 001030                               

Åke Andersson  Gun-Britt  Andersson

unsplash