Motala Jaktvårdkrets

Motala Jaktvårdkrets Vandringspris

Bestämmelser för Motala Jaktvårdskrets vandringspris för

Tjällmoprovets bästa allroundhund

Uppsatt pris                 

Priset är uppsatt 1998-02-01 och består av en tenntallrik.

Berättigade                  

Samtliga hundar som startar på Tjällmoprovet.

Regler                          

För inteckning i priset krävs minst två prisvärda drev på olika djurslag.                  

Vandringspriset erövras efter tre inteckningar av samma hund.

Jury                              

Juryn skall bestå av Östergötlands DK:s styrelse.

Gravering av priset       .

Ombesörjes av Östergötlands DK. Endast hundens namn och registreringsnummer skall graveras.

Utdelning av vandringspriset

Priset skall delas ut i samband med Östergötlands Dreverklubbs årsmötesfest.

Östergötlands DK 1998-03-26

Styrelsen

unsplash