Tjällmoprovet-17

Tjällmoprovet 2017-12-04-2017-12-14

ALICE SE18351/2016 T e NOJCH SEJCH NOUCH SEUCH Holtmarka Naijo I N02572/08 u SEJCH Skånstorpgårdens Frida SE35270/2012 Äg: Mellström Bengt, Hällestad.

13/12. Domare: Gustavsson Mats. Släpp 1. Tar upp hjort som går på långsträck direkt efter upptag. Hunden kopplas vid stark trafikerad väg. Släpp 2. Upptag på reå efter ett långvarigt slagarbete som tiken driver till ett 2:a pris, med ett antal ej noterbara tappter. Tiken kopplas o hundägaren bryter provet då han tycker att tiken ej är sig lik(löper). Hjort 15, Rå 75 Ep: 3 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 23 JL: Bra  Pris: Ökl, 2 Rå

J BERGMOSSENS OJJA SE22494/2014 T e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009 u J Bergmossens Hanna S49194/2005 Äg: Monell Tomas, Horn.

14/12. Domare: Karlsson Peter. Släpp 1. Upptag på rå som buktar mkt bra. Sträcker ut lite i slutet. Driver till full tid. Rå synligt. Släpp 2. Tar upp rå som buktar mkt bra till full tid. Rå avspårat i snö flera ggr. Rå 95 Ep: 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 = 35 JL: Utmärkt  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BERGMOSSENS OZZY SE22493/2014 H e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009 u J Bergmossens Hanna S49194/2005 Äg: Damm Jörgen, Kisa.

10/12. Domare: Nilsson Nils-erik. Släpp 1. Ozzzy söker ut bra o efter arb. på slag reser han rå som avspåras. Pga upplega o blåst är drevet svårt att ge en rättvis bedömning, är ur hörhåll vid flera tillfällen. Hunden kopplas på drevlöpan. Släpp 2. Vid släpp visar 2 dovhjortar sig o dessa driver hunden utan noterbara tappter. Hjortarna synliga vid ett tillfälle m hunden ca 2 min efter. Drevet sträcker ut o hunden släpper förtjänstfullt o tar löpan tillbaka. Släpp 3. Upptag på rå som buktar mkt bra, synligt m hunden 1 min efter. Föraren blåser in Ozzy fron drevet vid gull tid (ca 150m). Rå 97(25), Hjort 70, Rå 62 Ep: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4 = 32 JL: Utmärkt  Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Hjort, 2 Rå

J BIABYS STINTA SE55327/2012 T e SEVCH Hanssons Atos SE22600/2010 u J Biabys Röja S17062/2006 Äg: Cehajic Henes, Gammalkil.

06/12. Domare: Skymnevik Bo. Släpp 1. Reser rå efter 23 min. Drevdjur ej synligt men spåras på väg. Drevet går i stora bukter som flyttar sig längre o längre ifrån. Hörbarheten är god denna dag, annars varit svårt att följa drevet. Drevet går till full tid o tiken kallas in på tappt. Släpp 2. Reser rå eter 10 min. Spåras av på väg. Drevet liknar mkt det 1:a drevet. Lite problem m hörbarheten då vinden ligger från oss. Drevet går till full tid o Stinta blåses in på 400 m på tappt. Provet avslutas. Rå 97, Rå 100(16) Ep: 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 4 - 3 - 2 - 3 = 28 SFK: 120 JL: Mycket bra  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BRÅNSHULTS JAKZ SE28524/2016 H e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Lenér Anders, Väderstad.

07/12. Domare: Hedekäll Britta. Släpp 1. Går o väcker ett tag innan upptag. Drevet gör en vid sväng innan det stannar o buktar. Troligen stött av oss Driver till full tid m ngr ej noterbara tappter. Rå synligt i drevet m hunden ett par min efter. Blåses av under drev på nära håll. o kopplas. Släpp 2. Ganska snart upptag efter kortare slagarb. Buktar till en början fint innan det går ut över gärden o vi får ta en rejäl promenad innan det vönder tillbaka till upptagningsområdet. Hunden får en lite längre tappt farligt nära full tid men kommer igång igen vid upptagsplatsen. Kallas in o kopplas under fullt drev nära men utom synhåll. Rå synligt x flera m hunden ett par min efter. Rå 107, Rå 90(6) Ep: 3 - 4 - 4 - 3 - 4 - 3 - 4 - 2 - 4 = 31 SFK: 100 JL: Mycket bra  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BRÅNSHULTS SUSSI SE43322/2015 T e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Törnqvist Gustaf, Motala.

12/12. Domare: Damm Jörgen. Tiken har under dagen två drev på rå till full tid. Rådjuren sågs flera ggr under båda dreven. 25 cm snö o kraftig upplega under dagen. En mkt jaktduglig tik m utm jaktlust. Rå 140, Rå Ep: 2(1) - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 = 26 JL: Utmärkt  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BRÅNSHULTS TRISTAN SE28525/2016 H e SEJCH River Race Jeff SE38653/2014 u SEUCH Brånshults Chickolina Ii SE31088/2010 Äg: Leyendecker Skymnevik Louise, Söderköping.

10/12. Domare: Hedekäll Håkan. Släpp 1. Tar an stött hare som drivs i en kort repris. Får dötappt vid en å. Provet fortsätter utan koppling. reser okänt efter att ha fått vittring i vinden från 200m. Följer djuret till en väg där han slarvar bort löpan o återvänder till husse. Blåses in på återgången, ca 100m o kopplas. Släpp 2. Släpps i en plantering, tar an en löpa o reser rå som är synligt i upptaget. Drevet går i en vid sväng o förflyttar sig succesivt bort från upptagsområdet o byter såt. Hunden blir efter o får problem m att följa löpan, bryter. Föraren möter upp hunden samtidigt som han kallar på honom. Släpp 3. Släpps igen o då upptäcker jag att han är tassöm vilket göt att han inte vill söka ut. Passerar en färsk löp, förmodligen stött rå, som han följer med enstaka skall i knappt 100 m. Kommer tillbaka, kopplas o provet avslutas. Hare 15, Rå 34(9) Ep: 2(1) - 2 - 3 - 2 - 5 - 3 - 2 - 2 - 2 = 23 SFK: 110 JL: Godtagbar  Pris: Ökl

DOVERDALENS RABALDER S43822/2008 H e SEJCH SEUCH Långsjöns Dacko-bowser S27319/2003H u SEJCH Doverdalens Pepzi S16875/2006 Äg: Andersson Kurt, Ljusfallshammar.

08/12. Domare: Mellström Bengt. Släpp 1. Hunden söker ut i bra bukter o får upp en hare som vi ser i drevet. Jagar bra i trånga bukter i 30 min, får problem i tappt i närheten av upptaget. Väcker på tappt men får inte upp, kopplas. Hunden kommer till förarren en gång under tappten. Släpp 2. Efter ett par väckskall går drevet igång, rå synligt i drevet. Drevet går i stora bukter m bra hörbarhet, skall o lagom fart. Går till full tid m en tappt, kopplas. Släpp 3. Hunden är först mkt trött men går ifrån oss o väcker i en ungskog, utan upptag. Kopplas o provet avslutas. Hare 34(30), Rå 97(19) Ep: 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 27 JL: Utmärkt  Pris: Ökl, 1 Rå

J DOVERDALENS ULVEN SE18628/2011 H e SEJCH SEUCH Majbergets Kalle S26376/2006 u SEJCH Doverdalens Pepzi S16875/2006 Äg: Borg Mats, Skärblacka.

14/12. Domare: Högberg Jens. Två mkt fint buktande drev. I första drevet sågs get o kid 3 ggr m hunden 1 min efter. I andra drevet avspårades rådjur. Det buktade ibland i höga berg. Mkt trevlig hund. Rå 128, Rå 108 Ep: 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 31 JL: Mycket bra  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SEUCH SEJCH DOVERDALENS YNDRA SE58538/2013 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u J Doverdalens Steja S46119/2009 Äg: Hidsjö Mikael, Gullringen.

12/12. Domare: Petersson Magnus. Släpp 1. Efter ett bra sök upptag på rå som drivs tapptfritt i trånga bukter till full tid. Kopplas på löpan. Släpp 2. Söker ut ngt trångt. Får slag o reser hare som efter 9 min går ut på en väg där hon får problem. Föraren väljer att koppla. Släpp 3. Reser snabbt rå som buktar mkt trångt till full tid. Visslas av på 100 m, avbryter o kommer till husse, Provet avslutas. Drevdjuren synliga i alla dreven ett flertal ggr m tiken 1-2 min efter Rå 106, Hare 9 Ep: 3 - 3 - 5 - 5 - 4 - 3 - 4 - 3 - 3 = 33 JL: Utmärkt  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SEJCH DOVERDALENS ZAZZA SE36078/2014 T e SEJCH SEUCH Fagertärn's Amigo SE48425/2010 u SEJCH Doverdalens Pepzi S16875/2006 Äg: Gustavsson Mats, Finspång.

06/12. Domare: Mireskog Jimmy. Släpp 1. Tar upp rå som buktar bra till full tid. Tiken blåses in på fullt drev, 250m, släpper direkt o kommer till föraren. Rå synligt tre ggr m tiken 1 min efter. Släpp 2. Tar upp nytt rå som buktar otroligt bra, ett njutbart drev. Tiken har ett fantastiskt skall som får djuren att bukta lugnt o sansat i området. Hon släpper självmant o kommer till föraren efter full tid. Rå synligt i drevet. En fantastisk jakthund, en underbar dag m en kanonhund, kul att vara domare den dagen. Rå 95, Rå Ep: 3 - 3 - 5 - 5 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 = 39 JL: Utmärkt  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J HALLSTAFORSENS BLIXTEN IV S58048/2009 H e J Hallforsens Dacke S19808/2005 u J Bergmossens Happie S49193/2005 Äg: Johansson Britt-marie, Rimforsa.

06/12. Domare: Andersson Owe. Släpp 1. Upptag på rå som går i en vid bukt o kommer tillbaka till upptagsområdet. Buktar trångt ett tag för att sedan dra ut en bit till ett område med mkt blöta marker där det buktar trångt. HUndek kopplas på löpan efter full tid. Rå avspårat. Släpp 2. Efter ngr sökrundor kommer upptag på rå som buktar trångt i början. Get synlig m hunden 1,5 min efter. Drar sedan ut en bit o hamnar i samma blöta område som 1:a drevet. Får en noterbar tappt. Driver till full tid, kopplas på löpan o provet avslutas. Hare 134, Hare 107(8) Ep: 3 - 3 - 5 - 4 - 3 - 3 - 4 - 2 - 2 = 29 JL: Utmärkt  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

HALLSTAFORSENS LILJA VII SE22044/2016 T e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Evertsson Marcus, Eksjö.

12/12. Domare: Axelsson Karl-gustav. En tik som gjort en bra prestation i rådande förhållande. Rå sågs i drev 1 m tiken 1,5 min efter. Drev 2 gick ur hörhåll efter 37 min då det gick rakt ut 1km. Tiken bröt o kom löpan tillbaka, provet avslutades. Rå 94, Rå 37 Ep: 2(1) - 4 - 5 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 4 = 32 SFK: 70 JL: Mycket bra  Pris: Ökl, 1 Rå

HALLSTAFORSENS TILDE VII SE22050/2016 T e SEUCH Slagstigens Snobben SE12316/2011 u J SEUCH Hallstaforsens Cajza Iv S58051/2009 Äg: Nilsson Nils-erik, Rimforsa.

06/12. Domare: Karlsson Peter. Tiken har under dagen ett prisvärt drev på rå. Drev 2 på okänt, släpper i ett kärr o återkommer. Drev 3. ett norm. buktande drev på rå. Resten sv dagen ngr kortare, ej prisvärda drev. Jobbar sedan mestadels på slag. En trevlig tik men det är ej hennes före idag, frostföre. Okänt, Okänt, Rå 99(11) Ep: 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 = 22 JL: Bra  Pris: Ökl, 2 Rå

VILTSTIGENS ESTER SE40031/2016 T e J Skånstorpgårdens Macallan S25806/2009 u SEJCH SEUCH River Race Julie SE38656/2014 Äg: Dahlman Stefan, Finspång.

11/12. Domare: Gustavsson Mats. Släpp 1. Upptag på rå som ses en gång o avspåras flera ggr i nysnö. Drivs till full tid m en noterbar tappt. Kopplas på löpan. Släpp 2. Åter drev på rå, som avspåras. Drivs till full tid med ett par längre tappter. Kallas in på drev på kort håll, kopplas o provet avslutas. Rå 95(15), Rå 110(40) Ep: 2(1) - 3 - 4 - 3 - 4 - 4 - 4 - 2 - 3 = 29 JL: Mycket bra  Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J ÅSKBERGETS ECCO SE11935/2012 H e NORDJCH NORDUCH INTUCH Tuthammarens Acke Ii S42766/2002H u SEJCH SEUCH NOJCH Filipgårdens Jackie S49185/2005 Äg: Lindsmyr Bo, Rönneshytta.

06/12. Domare: Andersson Denny. Släpp 1. Söker ut o tar upp 6 hjortar som ses m hunden 1 min efter. Kort drev, kallas in på tappt. Släpp 2. Går på harslag, kallas in på 160m. Släpp 3. Tar upp hind o kalv som ses m hunden 2 resp 5 min efter. Knackingt drev m två noterbara o flera ej noterbara tappter. Hunden kommer till oss efter 80 min men går sedan tillbaka o driver färdigt. Kallas in från tappt på 160 m. Släpp 4. Kort drev på rådjur som ses i upptaget. Kopplas på tappt o provet avslutas. Hjort 17, Hjort 92(28), Rå 22 Ep: 3 - 3 - 5 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 - 3 = 30 JL: Mycket bra  Pris: Ökl, 1 Hjort

unsplash